23 lip, 2024

REKRUTACJA

1 min read

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. Ignacego Łukasiewicza WE WRZOSOWIE (roczniki: 2021, 2020, 2019)
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO „0” W SZKOLE PODSTAWOWEJ (rocznik:
2018)
 DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( rocznik: 2017)

SKŁADANIE WNIOSKÓW I ZGŁOSZEŃ W SEKRETARIACIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Ignacego Łukasiewicza WE WRZOSOWIE

OD DNIA 01 MARCA 2024r. DO DNIA 22 MARCA 2024r.

Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie kandydata
można pobrać w sekretariacie szkoły

Więcej informacji można uzyskać po numerem
Telefonu: 943141714 (sekretariat szkoły)