23 lip, 2024

Rada Rodziców Szkoły

1 min read

Przewodnicząca – P. Ewelina Kłodowska
Zastępca – P. Krzysztof Jaruzel
Sekretarz – P. Katarzyna Łomańska

KONTO  BANKOWE RADY
77 8562 0007 0042 6262 2000 0010