im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

OGŁOSZENIA   


UWAGA!
ZACHĘCAMY UCZNIÓW I RODZICÓW DO LOGOWANIA SIĘ NA SWOJE KONTA DZIENNIKA INTERNETOWEGO W CELU KONTYNUOWANIA NAUKI ZDALNEJ
W KLASACH I-III NAUCZYCIELE WYSYŁAJĄ ZADANIA NA KONTA RODZICA A W KLASACH IV-VIII NA KONTA UCZNIA

OD 16 MARCA DO 10 KWIETNIA SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA.
W sprawach bardzo ważnych prosimy kontakt z panią Agnieszką tel. kom. 668403572


REKRUTACJA
Od dnia 2 marca rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Szanowni rodzice.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i obowiązkiem przeprowadzenia rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej informujemy, że wnioski należy pobrać ze strony internetowej szkoły- www.spwrzosowo.pl. Zakładka REKRUTACJA 2020/2021
Wniosek wypełnić komputerowo i wysłać elektronicznie, lub wydrukować, wypisać ręcznie i zrobić zdjęcie, a następnie wysłać elektronicznie na adres mailowy szkoły – sekretariat@zswrzosowo.pl


KOMUNIKAT DYREKTORA!

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie, 78-114 Wrzosowo 55, zatrudni nauczyciela wspomagającego w wymiarze 20 godzin tygodniowo, do oddziału przedszkolnego 6-latki od dnia 1.03.2020r. na czas określony. Wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN (kwalifikacje -oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna  oraz Tyflopedagogika).