im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

OGŁOSZENIA   


ROZDANIE ŚWIADECTW DLA UCZNIÓW KLASY VIII ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE OD GODZINY 9.00  DO 12.00 W PIĄTEK 26 CZERWCA.
UCZNIOWIE KLAS MŁODSZYCH OTRZYMAJĄ SWOJE ŚWIADECTWA WE WRZEŚNIU.
UCZNIOWIE NAGRODZENI STYPENDIUM ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE I WZOROWE ZACHOWANIE BĘDĄ MOGLI ODEBRAĆ NAGRODĘ RÓWNIEŻ W PIĄTEK W GODZINACH OD 9.00 DO 12.00 W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
Dowozy będą w tych godzinach, jak na konsultacje.


W DNIACH 16,17,18 CZERWCA OD GODZINY 9.00  W SZKOLE ODBYWAĆ SIĘ  BĘDĄ EGZAMINY ÓSMOKLASISTY
DOWOZY DLA UCZNIÓW…….HARMONOGRAM

W TYCH DNIACH DLA POZOSTAŁYCH KLAS LEKCJE ZDALNE NIE BĘDĄ PROWADZONE


NAUCZANIE ZDALNE BĘDZIE TRWAŁO DO DNIA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2020  Zapoznaj się..


Konsultacje dla uczniów klas IV – VIII , którzy zgłoszą taką chęć prowadzone będą w poniedziałki, środy i piątki według harmonogramu wcześniej ustalonego dla uczniów klasy VIII. Instrukcja dla ucznia i plan dowozów zamieszczony jest poniżej.


KOMUNIKAT
Od drugiego czerwca 2020 istnieje możliwość indywidualnych konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas IV – VII.
Mając na uwadze zachowanie zasad bezpieczeństwa i zaleceń epidemiologicznych potrzebę konsultacji należy zgłosić, w uzasadnionych przypadkach wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny.
Wymieniamy przedmiot i cel konsultacji.
Harmonogram zostanie ustalony na podstawie odebranych zgłoszeń od rodziców i opiekunów.


DLA ÓSMOKLASISTÓW
Pojawił się harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych. Tu będzie prowadzony nabór elektroniczny do szkół w naszym powiecie.
Dostępny na naszej stronie w zakładce E-NABÓR KOŁOBRZEG

Od 25 maja w szkole prowadzone będą konsultacje dla uczniów klasy VIII.
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 12.00.  Instrukcja dla ucznia i plan dowozów.

Poradnik o czym należy pamiętać podczas egzaminu znajdziesz tutaj.


PRZEDSZKOLE – OGŁOSZENIE

Od 13 maja 2020 r. przedszkole we Wrzosowie będzie zamknięte do odwołania z powodu braku chętnych.


TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 120 MINUT
  2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 100 MINUT
  3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 90 MINUT

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.


TARGI EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLASY VIII

ZOBACZ WIĘCEJ…Targi Edukacyjne 2020


KOMUNIKAT DYREKTORA
OD 16 MARCA DO 24 MAJA SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA.
DALEJ TRWA NAUCZANIE ZDALNE
EGZAMINY ÓSMOKLASISTY ROZPOCZNĄ SIĘ 16 CZERWCA.

W sprawach bardzo ważnych prosimy kontakt z panią
sekretarz szkoły tel. kom. 668403572


UWAGA!
OD DNIA 25 MARCA MAMY OBOWIĄZEK LOGOWANIA SIĘ NA SWOJE KONTA DZIENNIKA INTERNETOWEGO W CELU KONTYNUOWANIA NAUKI ZDALNEJ
OPRÓCZ KOMUNIKACJI PRZY POMOCY DZIENNIKA KORZYSTAMY RÓWNIEŻ Z EPODRECZNIKI.PL, ORAZ POCZTY ELEKTRONICZNEJ
W KLASACH I-III NAUCZYCIELE WYSYŁAJĄ ZADANIA NA KONTA RODZICA A W KLASACH IV-VIII NA KONTA UCZNIA


REKRUTACJA
Od dnia 2 marca rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Szanowni rodzice.
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i obowiązkiem przeprowadzenia rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej informujemy, że wnioski należy pobrać ze strony internetowej szkoły- www.spwrzosowo.pl. Zakładka REKRUTACJA 2020/2021
Wniosek wypełnić komputerowo i wysłać elektronicznie, lub wydrukować, wypisać ręcznie i zrobić zdjęcie, a następnie wysłać elektronicznie na adres mailowy szkoły – sekretariat@zswrzosowo.pl