im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

OGŁOSZENIA   


ZAWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2020
Od 26 października 2020 r. przywrócone zostaje nauczanie stacjonarne w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I -III szkoły podstawowej.
Klasy IV – VIII pozostają przy nauczaniu zdalnym do odwołania.
Dowozy pozostają bez zmian dla dzieci stacjonarnych.


ZAWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY!

Od dnia 19 do 23 października 2020 roku szkoła i przedszkole we Wrzosowie przechodzi w tryb nauczania zdalnego.
Zajęcia będą odbywały się online.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem pracy zdalnej zamieszczonym na naszej stronie poniżej.


REGULAMIN PRACY NA CZAS NAUCZANIA ZDALNEGO
Regulamin organizacji nauczania zdalnego 2020.


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRZOSOWIE
INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW ORAZ UCZNIÓW
Załącznik….


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

wskazówki dla ucznia                                                         wskazówki dla rodzica


HARMONOGRAM DOWOZÓW DLA UCZNIÓW OD 2 WRZEŚNIA 2020 R.
załącznik….


 Od nowego roku szkolnego 2020/2021 nastąpi zmiana dziennika internetowego na LIBRUS SYNERGIA.
Link do dziennika znajdzie się na naszej stronie internetowej.
Dziennik dotychczasowy będzie niedostępny.
Dane do logowania rodzice i opiekunowie otrzymają od wychowawców.


Dyrektor szkoły Waldemar Pankiewicz poszukuje osoby  z kwalifikacjami na stanowisko nauczyciela wspomagającego.
Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.