im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

OGŁOSZENIA   


KOMUNIKAT Z DNIA 8 KWIETNIA 2021 
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia
w dniach od 12 do 18 kwietnia przedszkole i szkoła pozostają nadal zamknięte.
Nauka kontynuowana będzie w trybie zdalnym od 12 kwietnia.


KOMUNIKAT! 26.03.2021r.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją pandemiczną od 29 marca do 11 kwietnia przedszkole we Wrzosowie zostaje zamknięte.

Od 1 do 6 kwietnia w szkole trwać będzie przerwa świąteczna – Wielkanoc.
Od 7 do 9 kwietnia nie będzie zajęć edukacyjnych on-line, są to dni wolne od zajęć lekcyjnych ustalone przez Dyrektora Szkoły.

W dniach 1,2, 6,7 8, 9 kwietnia w szkole będą prowadzone przez nauczycieli zajęcia opiekuńczo wychowawcze w godzinach od 8.00 do 12.00 dla tych uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w zwalczanie wirusa COVID-19, czyli pracują w podmiotach leczniczych, lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem pandemii.


NOWE WYTYCZNE !
W związku z rozszerzającym się zagrożeniem pandemicznym od dnia 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. zawieszone zostają zajęcia w trybie stacjonarnym dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Przechodzą na nauczanie zdalne.
Zawieszone zostają również konsultacje stacjonarne dla uczniów klasy VIII.
Przedszkole pozostaje w trybie stacjonarnym.
Dowozy bez zmian.


KOMUNIKAT!
Szkoła nie posiada już na wypożyczenie uczniom komputerów z kamerką.
W awaryjnych sytuacjach możliwe jest użyczenie komputera przenośnego bez kamerki, ilość ograniczona.


WYTYCZNE DO NAUCZANIA ZDALNEGO!
W związku z narastającymi nieobecnościami uczniów podczas lekcji online od poniedziałku 15 lutego nieobecności odnotowywane będą w dzienniku elektronicznym i brane pod uwagę podczas wystawiania ocen z zachowania.
Dodatkowo na prośbę nauczyciela uczeń ma obowiązek włączyć kamerkę i pokazać się nauczycielowi.
Przypominamy, że lekcje mogą rozpoczynać się od godz. 8.00.


Od 18 stycznia 2021 r. przywrócone zostaje nauczanie stacjonarne
w klasach I -III szkoły podstawowej.

Klasy IV – VIII pozostają przy nauczaniu zdalnym do odwołania.
Dowozy pozostają bez zmian dla dzieci stacjonarnych. Harmonogram poniżej w ogłoszeniach.
Lekcje rozpoczynają się o 7.45 w klasach I-III. 

Przygotowania  do egzaminu dla uczniów ósmej klasy ( konsultacje) odbywać się będą w szkole
w godzinach od 10.00 do 12.30 we wtorki, środy i czwartki począwszy od dnia 19 stycznia 2021 r.
Dowozy: Skoczów 9.25  Włościbórz 9.40   Piotrowice 9.45
Odwóz: 12.35

WSZYSTKIE ZAJĘCIA STACJONARNE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W REŻIMIE SANITARNYM.
WYTYCZNE 2021


ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZDALNEGO  NAUCZANIA MICROSOFT TEAMS DLA UCZNIA
prosimy zapoznać się…


REGULAMIN PRACY NA CZAS NAUCZANIA ZDALNEGO
Regulamin organizacji nauczania zdalnego 2020.


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRZOSOWIE
INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW ORAZ UCZNIÓW
Załącznik….


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

wskazówki dla ucznia                                                         wskazówki dla rodzica


HARMONOGRAM DOWOZÓW DLA UCZNIÓW OD 2 WRZEŚNIA 2020 R.
załącznik….


 Od nowego roku szkolnego 2020/2021 nastąpiła zmiana dziennika internetowego na LIBRUS SYNERGIA.
Link do dziennika znajduje się na naszej stronie głównej oraz  tutaj   ⇒⇒⇒