im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

OGŁOSZENIA

Dzień 14 października (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. W szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy szkolnej w godz. 7.00 do 15.30.