im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

OGŁOSZENIA   


OGŁOSZENIE Z DNIA 10 MAJA 2021

Od dnia 17 do 28 maja klasy IV – VIII przechodzą w tryb nauczania hybrydowego, co oznacza:

  1. W tygodniu od 17 do 21 maja na nauczanie stacjonarne przechodzą klasy VII i VIII, a klasy IV, V i VI nadal zostają na zdalnym zgodnie z planem w dzienniku elektronicznym. Lekcje w programie Microsoft Teams w dalszym ciągu)
  2. W dniach 24 i 28 maja do szkoły przychodzą klasy IV, V i VI, a na zdalne przechodzą klasy VII i VIII.
  3. W dniach 25,26 i 27 maja w szkole będą przeprowadzane egzaminy klasy ósmej. W tych dniach nie będzie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej.
  4. Grupa I ( 5-6 latki i klasy I-III) rozpoczynają lekcje 7.45, a grupa II
    ( klasy IV – VIII ) o 8.55
  5. Dowozy zgodnie z planem wrześniowym zamieszczonym poniżej w ogłoszeniach.
  6. Od 31 maja planowany  jest powrót wszystkich uczniów do szkoły.

OGŁOSZENIE z dnia 29 kwietnia 2021

Od 4 maja  2021 wracają do nauki stacjonarnej wszystkie klasy I-III szkoły podstawowej.


OGŁOSZENIE z dnia 23 kwietnia 2021

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej w szkole od dnia 26 kwietnia obowiązywać będzie nauczanie hybrydowe.
To znaczy, że do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej, a na zdalnym pozostają uczniowie klasy I .
Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie to od 4 maja klasy II i III przejdą na nauczanie zdalne, a klasa I wróci do szkoły. (system rotacji)
Wracają również od przyszłego tygodnia konsultacje stacjonarne dla klasy VIII we wtorki, środy i czwartki według dotychczasowych zasad od 10.00 do 12.30.  
Szczegóły w załączniku:        NAUCZANIE HYBRYDOWE


TARGI EDUKACYJNE 2021
26 KWIETNIA NA PLATFORMIE ZOOM


KOMUNIKAT Z DNIA 15 KWIETNIA 2021r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
od dnia 19 kwietnia przedszkole wraca do nauczania stacjonarnego. Dowozy wracają bez zmian.
Dla pozostałych uczniów nauka kontynuowana będzie w trybie zdalnym
do odwołania.


KOMUNIKAT! 26.03.2021r.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją pandemiczną od 29 marca do 11 kwietnia przedszkole we Wrzosowie zostaje zamknięte.

Od 1 do 6 kwietnia w szkole trwać będzie przerwa świąteczna – Wielkanoc.
Od 7 do 9 kwietnia nie będzie zajęć edukacyjnych on-line, są to dni wolne od zajęć lekcyjnych ustalone przez Dyrektora Szkoły.

W dniach 1,2, 6,7 8, 9 kwietnia w szkole będą prowadzone przez nauczycieli zajęcia opiekuńczo wychowawcze w godzinach od 8.00 do 12.00 dla tych uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w zwalczanie wirusa COVID-19, czyli pracują w podmiotach leczniczych, lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem pandemii.


NOWE WYTYCZNE !
W związku z rozszerzającym się zagrożeniem pandemicznym od dnia 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. zawieszone zostają zajęcia w trybie stacjonarnym dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Przechodzą na nauczanie zdalne.
Zawieszone zostają również konsultacje stacjonarne dla uczniów klasy VIII.
Przedszkole pozostaje w trybie stacjonarnym.
Dowozy bez zmian.


KOMUNIKAT!
Szkoła nie posiada już na wypożyczenie uczniom komputerów z kamerką.
W awaryjnych sytuacjach możliwe jest użyczenie komputera przenośnego bez kamerki, ilość ograniczona.


WYTYCZNE DO NAUCZANIA ZDALNEGO!
W związku z narastającymi nieobecnościami uczniów podczas lekcji online od poniedziałku 15 lutego nieobecności odnotowywane będą w dzienniku elektronicznym i brane pod uwagę podczas wystawiania ocen z zachowania.
Dodatkowo na prośbę nauczyciela uczeń ma obowiązek włączyć kamerkę i pokazać się nauczycielowi.
Przypominamy, że lekcje mogą rozpoczynać się od godz. 8.00.


Od 18 stycznia 2021 r. przywrócone zostaje nauczanie stacjonarne
w klasach I -III szkoły podstawowej.

Klasy IV – VIII pozostają przy nauczaniu zdalnym do odwołania.
Dowozy pozostają bez zmian dla dzieci stacjonarnych. Harmonogram poniżej w ogłoszeniach.
Lekcje rozpoczynają się o 7.45 w klasach I-III. 

Przygotowania  do egzaminu dla uczniów ósmej klasy ( konsultacje) odbywać się będą w szkole
w godzinach od 10.00 do 12.30 we wtorki, środy i czwartki począwszy od dnia 19 stycznia 2021 r.
Dowozy: Skoczów 9.25  Włościbórz 9.40   Piotrowice 9.45
Odwóz: 12.35

WSZYSTKIE ZAJĘCIA STACJONARNE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W REŻIMIE SANITARNYM.
WYTYCZNE 2021


ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZDALNEGO  NAUCZANIA MICROSOFT TEAMS DLA UCZNIA
prosimy zapoznać się…


REGULAMIN PRACY NA CZAS NAUCZANIA ZDALNEGO
Regulamin organizacji nauczania zdalnego 2020.


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRZOSOWIE
INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW ORAZ UCZNIÓW
Załącznik….


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

wskazówki dla ucznia                                                         wskazówki dla rodzica


HARMONOGRAM DOWOZÓW DLA UCZNIÓW OD 2 WRZEŚNIA 2020 R.
załącznik….


 Od nowego roku szkolnego 2020/2021 nastąpiła zmiana dziennika internetowego na LIBRUS SYNERGIA.
Link do dziennika znajduje się na naszej stronie głównej oraz  tutaj   ⇒⇒⇒