im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

OGŁOSZENIA   


POMÓŻMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ!

Samorząd Uczniowski  w dniach  22.02.2021 do 12.03.2021 ogłasza zbiórkę karmy dla psów i kotów  ze Schroniska w Kołobrzegu. Może to być karma firm: Dolina Noteci, Brit,  Whiskas Evoque, Wiejska zagroda, Purina, Butchers.
Osoby chętne do zaangażowania   w pomoc prosimy o przynoszenie karmy:
klasy 0- III – do Wychowawcy
klasy IV- VIII do szkoły- wejście od strony  sali gimnastycznej  w godz. 8.00- 12.00  do Pań z obsługi.
Koniecznie pamiętamy, by dostarczyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem  i klasą, celem wpisania pochwały.
Liczymy na Wasze wsparcie i już DZIĘKUJEMY!


KOMUNIKAT!
Szkoła nie posiada już na wypożyczenie uczniom komputerów z kamerką.
W awaryjnych sytuacjach możliwe jest użyczenie komputera przenośnego bez kamerki, ilość ograniczona.


Uwaga!
Ze względu na oblodzenie dróg  w dniu dzisiejszym autobus szkolny zostaje odwołany (17.02.2021)


WYTYCZNE DO NAUCZANIA ZDALNEGO!
W związku z narastającymi nieobecnościami uczniów podczas lekcji online od poniedziałku 15 lutego nieobecności odnotowywane będą w dzienniku elektronicznym i brane pod uwagę podczas wystawiania ocen z zachowania.
Dodatkowo na prośbę nauczyciela uczeń ma obowiązek włączyć kamerkę i pokazać się nauczycielowi.
Przypominamy, że lekcje mogą rozpoczynać się od godz. 8.00.


Od 18 stycznia 2021 r. przywrócone zostaje nauczanie stacjonarne
w klasach I -III szkoły podstawowej.

Klasy IV – VIII pozostają przy nauczaniu zdalnym do odwołania.
Dowozy pozostają bez zmian dla dzieci stacjonarnych. Harmonogram poniżej w ogłoszeniach.
Lekcje rozpoczynają się o 7.45 w klasach I-III. 

Przygotowania  do egzaminu dla uczniów ósmej klasy ( konsultacje) odbywać się będą w szkole
w godzinach od 10.00 do 12.30 we wtorki, środy i czwartki począwszy od dnia 19 stycznia 2021 r.
Dowozy: Skoczów 9.25  Włościbórz 9.40   Piotrowice 9.45
Odwóz: 12.35

WSZYSTKIE ZAJĘCIA STACJONARNE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W REŻIMIE SANITARNYM.
WYTYCZNE 2021


ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZDALNEGO  NAUCZANIA MICROSOFT TEAMS DLA UCZNIA
prosimy zapoznać się…


KOMUNIKAT

Zgodnie z porozumieniem o współpracy w zakresie udzielania świadczeń stomatologicznych dzieciom i młodzieży do lat 19 z terenu Gminy Dygowo zawartym w dniu 17 września 2020 roku w Dygowie pomiędzy Gminą Dygowo, a Lek. Stomatologii Grażyną Rozwód prowadzącą Gabinet Stomatologiczny w Dygowie przy ul. Kołobrzeskiej 28 osoby w/w mogą korzystać z pomocy.


REGULAMIN PRACY NA CZAS NAUCZANIA ZDALNEGO
Regulamin organizacji nauczania zdalnego 2020.


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRZOSOWIE
INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW ORAZ UCZNIÓW
Załącznik….


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

wskazówki dla ucznia                                                         wskazówki dla rodzica


HARMONOGRAM DOWOZÓW DLA UCZNIÓW OD 2 WRZEŚNIA 2020 R.
załącznik….


 Od nowego roku szkolnego 2020/2021 nastąpi zmiana dziennika internetowego na LIBRUS SYNERGIA.
Link do dziennika znajdzie się na naszej stronie internetowej.
Dziennik dotychczasowy będzie niedostępny.
Dane do logowania rodzice i opiekunowie otrzymają od wychowawców.