im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

OGŁOSZENIA   


ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRZOSOWIE
INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW ORAZ UCZNIÓW
Załącznik….


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

wskazówki dla ucznia                                                         wskazówki dla rodzica


HARMONOGRAM DOWOZÓW DLA UCZNIÓW OD 2 WRZEŚNIA 2020 R.
załącznik….


 Od nowego roku szkolnego 2020/2021 nastąpi zmiana dziennika internetowego na LIBRUS SYNERGIA.
Link do dziennika znajdzie się na naszej stronie internetowej.
Dziennik dotychczasowy będzie niedostępny.
Dane do logowania rodzice i opiekunowie otrzymają od wychowawców.


Dyrektor szkoły Waldemar Pankiewicz poszukuje osoby  z kwalifikacjami na stanowisko nauczyciela wspomagającego.
Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.