23 lip, 2024

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

3 mins read

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje następująca organizacja:

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04 września 2023r.
  – apel 4 września 2023r. o godz. 10.00.
 2. I semestr roku szkolnego trwa od 04.09.2023r. do 14.01.2024r. (87 dni nauki – 17,40
  tygodnia)
 3. II semestr roku szkolnego trwa od 29.01.2024r. do 21.06.2024r. (97 dni nauki – 19,40
  tygodnia)
 4. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2023r. do 30 grudnia 2023r.
 5. Ferie zimowe trwają od 15.01.2024r. do 28 stycznia 2024r.
 6. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 28 marca 2024r, do 02 kwietnia 2024r.
 7. Egzamin ósmoklasisty

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w

semestrze wiosennym

W terminie
głównym

 1. język polski – 14 maja 2024r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 15 maja 2024r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie
dodatkowym

 1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00
 4. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2024r. (piątek)
 5. Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
  W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu
ósmoklasisty, w tym termin przekazania

wyników szkołom

3 lipca 2024r.

Termin przekazania szkołom
zaświadczeń i informacji

do 3 lipca 2024r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń

oraz informacji 3 lipca 2024r.

 1. Ferie letnie trwają od 21 czerwca 2024r. do 31 sierpnia 2024r.
 2. Zebrania z rodzicami odbędą się w następujących terminach:
  Data Dzień tygodnia Ogólna tematyka zebrań

12.09.2023r. wtorek

 • Organizacja roku szkolnego
 • Komunikaty dyrektora
 • Wybór trójek klasowych
  07.11.2023r. wtorek – Sprawy bieżące

14.12.2023r. czwartek – Poinformowanie o przewidywanych
ocenach śródrocznych z zajęć
edukacyjnych i zachowania,

 • Podsumowanie pracy szkoły i klasy
  w semestrze I.

12.03.2024r. wtorek

 • Sprawy bieżące
 • Organizacja festynu z okazji Dnia
  Rodziny

21.05.2024r. wtorek – Poinformowanie o przewidywanych
ocenach rocznych i końcowych z zajęć
edukacyjnych i zachowania.

 • Podsumowanie pracy szkoły i klasy
  w semestrze II>
 1. Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców odbędzie się 20.09.2023r. (środa) godz. 17.30.
 2. Zebrania i spotkania z rodzicami dzieci z oddziałów 3 – 4 – latków organizowane będą
  wg. potrzeby.
 3. Terminy wystawiania ocen klasyfikacyjnych z zajęć dydaktycznych i zachowania:

 9 stycznia 2024r.
 12 czerwca 2024r.

 1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
   01 listopada 2023r. (środa) – Święto Zmarłych
   2 i 3 listopada (czwartek i piątek)
   1 maja 2024r. (środa)
   2 maja 2024r. (czwartek)
   3 maja 2024r. (piątek)
   14, 15, 16 maja 2024r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty
   17 maja 2024r. (piątek)
   30 maja 2024r. (czwartek) – Boże Ciało
 2. Terminy próbnych egzaminów ósmoklasisty – dokładne terminy zostaną przekazane
  przez nauczycieli przedmiotów, z których uczniowie będą pisali egzamin.
   Listopad2023r., Luty 2024r., Marzec 2024r., kwiecień 2024r. – podczas lekcji.
 3. Terminy wystawiania przewidywanych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
  zachowania:
   15 grudnia 2023r.
   22 maja 2024r.
 4. Terminy wystawiania ocen klasyfikacyjnych z zajęć dydaktycznych i zachowania:
   9 stycznia 2024r.
   12 czerwca 2024r.
 5. Terminy rad pedagogicznych:
   14 września 2023r.
   11 stycznia 2024r.
   14 czerwca 2024r.