im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZOSOWIE

Przewodnicząca – Aleksandra Łysoń
Zastępca – Oliwia Szumska
Sekretarz – Mateusz Kozyra
Członkowie: Bianka Bednarska i Kinga Nieznańska
Opiekunowie: Piotr Jakubowski i Anna Najman