im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZOSOWIE

Przewodnicząca – Aleksandra Łysoń
Zastępca – Oliwia Szumska
Członkowie: Kornelia Łysoń, Klaudia Surdyk, Bianka Bednarska
Opiekunowie: Piotr Jakubowski i Anna Najman