im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

Wytyczne GIS dla szkół

Wytyczne MEiN, MZ i GIS
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
– tryb pełny stacjonarny

Wytyczne-GIS 2021