im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

Rada Rodziców Szkoły

Przewodnicząca – pani Kamila Starczyk
zastępca – pani Monika Kamińska
sekretarz – pani Aleksandra Błądek

KONTO  BANKOWE RADY
77 8562 0007 0042 6262 2000 0010