im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

Rada Rodziców

Przewodnicząca – pani Kamila Starczyk
zastępca – pani Monika Kamińska
sekretarz – pani Aleksandra Błądek