im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZOSOWIE 2022/2023

Przewodniczący – Mateusz Gawryszczak klasa V
Zastępca – Maria Naborowaka klasa V
Sekretarz: Kornelia Łysoń klasa VII
Opiekunowie: pani Magdalena Zaleska-Paszkowska, pan Piotr Jakubowski