im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

POSIŁKI W SZKOLE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE JEST

MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O POMOC W FORMIE

DOFINANSOWANIA POSIŁKÓW W SZKOLE

KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z WW.

FORMY POMOCY WYNOSI 900 ZŁ NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE

PONADTO DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+ DLA DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY DYGOWO

W powyższym celu prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Dygowie osobiście, pokój nr 2 lub telefonicznie
pod nr tel. 94 35 84 558.