im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

Nauczyciele przedmiotów

       SZKOŁA PODSTAWOWA

język polski, logopedia, nauczyciel wspomagający   mgr Agnieszka Szydłowska-Andrzejewska: email AgnieszkaSzydlowska-Andrzejewska@spwrzosowo.pl
język polski, historia   mgr Małgorzata Dobrołowicz email-MalgorzataDobrolowicz@spwrzosowo.pl
język niemiecki, doradztwo zawodowe- Agata Graf email- AgataGraf@spwrzosowo.pl

język niemiecki  mgr  Cezary Gliwa email- CezaryGliwa@spwrzosowo.pl

język angielski  mgr  Magdalena Zaleska-Paszkowska email- MagdalenaZaleska-Paszkowska@spwrzosowo.pl

chemia  mgr Magdalena Kulbicka email- MagdalenaKulbicka@spwrzosowo.pl

geografia, fizyka, przyroda mgr  Wioletta Burtowy email-WiolettaBurtowy@spwrzosowo.pl

matematyka  mgr  Małgorzata Siarnik email-MalgorzataSiarnik@spwrzosowo.pl

wychowanie fizyczne, mgr  Piotr Jakubowski email-PiotrJakubowski@spwrzosowo.pl

biologia mgr Piotr Jakubowski

religia  mgr  Anna Najman email –AnnaNajman@spwrzosowo.pl

plastyka  mgr  Małgorzata Pluta email- MalgorzataPluta@spwrzosowo.pl

informatyka, technika, wspomaganie  mgr  Karol Burzyński email- KarolBurzynski@spwrzosowo.pl

biblioteka, świetlica szkolna mgr  Marta Minkiewicz email-MartaMinkiewicz@spwrzosowo.pl

pedagog, logopeda mgr Anna Kaźmierczak – Zielińska email-: AnnaKazmierczak-Zielinska@spwrzosowo.pl

muzyka mgr Elżbieta Klechowicz email ElaKlechowicz@spwrzosowo.pl

wychowanie przedszkolne 6 latki – mgr Marta Sobczyk-Liberacka email-MartaSobczyk-Liberacka@spwrzosowo.pl

Wychowanie przedszkolne 5 latki mgr Aleksandra Klechowicz email-AleksandraSacha@spwrzosowo.pl

Wychowanie przedszkolne 3 latki lic. Kinga Klug email – KingaKlug@spwrzosowo.pl

wychowanie przedszkolne 4 latki mgr Małgorzata Cieślińska email-MalgorzataCieslinska@spwrzosowo.pl
wspomaganie uczniów- mgr Róża Stępień email- RozaStepien@spwrzosowo.pl
wspomaganie uczniów- mgr Małgorzata Nidenko email – MalgorzataNidenko@spwrzosowo.pl