im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

Nauczyciele przedmiotów

       SZKOŁA PODSTAWOWA

 • język polski, logopedia, nauczyciel wspomagający   mgr Agnieszka Szydłowska-Andrzejewska
 • język polski, historia   mgr Małgorzata Dobrołowicz
 • język niemiecki  mgr  Cezary Gliwa
 • język angielski  mgr  Magdalena Zaleska-Paszkowska
 • chemia  mgr Magdalena Kulbicka,
 • geografia, fizyka, przyroda mgr  Wioletta Burtowy
 • matematyka  mgr  Małgorzata Siarnik
 • wychowanie fizyczne, mgr  Piotr Jakubowski
 • biologia mgr Iwona Szczepankowska, mgr Piotr Jakubowski
 • religia  mgr  Anna Najman
 • plastyka  mgr  Małgorzata Pluta
 • świetlica szkolna, informatyka, technika  mgr  Karol Burzyński
 • biblioteka mgr  Marta Minkiewicz
 • pedagog, logopeda mgr Anna Kaźmierczak – Zielińska
 • muzyka mgr Elżbieta Klechowicz,