im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM I SEMESTRU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Zebranie wychowawców z rodzicami – 09.09.2019r. o godz. 16.00.
 2. Zebranie nauczycieli z rodzicami – 07.10.2019r. o godz. 16.00.
 3. Zebranie wychowawców z rodzicami – 18.11.2019r. o godz. 16.00.
 4. Zebranie wychowawców/nauczycieli z rodzicami – 16.12.2019r.
  o godz. 16.00. informacje o ocenach niedostatecznych (sprawy różne).
 5. Zebranie nauczycieli z rodzicami – 27.01.2020r. (poniedziałek)
  o godz. 16.00 klasyfikacja za I semestr.
 6. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 20.01.2020r.(poniedziałek)
  o godz. 14.00.
 • Zimowa przerwa świąteczna – od 23.12.2019r.- 31.12.2019r.
 1. Ferie Zimowe – 10.02.2020r.- 23.02.2020r.
 • 01.2020r.- Zakończenie I semestru.
 1. Wystawienie ocen za I semestr – 17.01.2020r. (piątek)
 2. II semestr – od 20.01.2020r.- 26.06.2020r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2019

z dnia 02.09.2019r.

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZOSOWIE im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) w sprawie organizacji roku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustalam co następuje:

Ustalam dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w dniach:

 1. 02.01.2020r. (czwartek)
 2. 03.01.2020r. (piątek)
 3. 21, 22, 23.04.2020r. – egzamin ósmoklasisty
 4. 12.06.2020r. (piątek)

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, dlatego zobowiązuję wychowawców klas do rozeznania potrzeb i zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazania tych informacji dyrektorowi szkoły.

Zobowiązuję wychowawców klas do zapoznania uczniów i rodziców z treścią niniejszego zarządzenia – niezwłocznie.

Informuję, że dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione w ust. 1,
nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


HARMONOGRAM II SEMESTRU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Zebranie nauczycieli z rodzicami – 09.03.2020r. o godz. 16.00.
 2. Zebranie nauczycieli z rodzicami – 06.04.2020r. o godz. 16.00.
 3. Zebranie wychowawców z rodzicami – 11.05.2020r. o godz. 16.00. informacje o ocenach niedostatecznych.
 4. Ferie wiosenne – Wielkanoc – od 09.04.2020r. – 14.04.2020r.
 5. Egzamin Ósmoklasisty:
 1. Język polski – 21 kwietnia 2020r. (Wtorek) godz. 9.00
 2. Matematyka – 22 kwietnia 2020r. (Środa) godz. 9.00
 3. Język obcy – 23 kwietnia 2020r. (Czwartek) godz. 9.00
 1. WYSTAWIENIE OCEN DO 08. 06. 2020 r.
 • Dnia 15.06.2020r.- godz. 14.00 Posiedzenie rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie.  Klasyfikacja za II semestr 2019/2020.
 • DNIA 26.06.2020r. godz. 9.00

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

29.06.2020r. godz. 10.00 Rada Podsumowująca rok szkolny 2019/2020

Ferie letnie: od 29.06.2020r. do 31.08.2020r.