im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie

Nauczyciele przedmiotów

 

       SZKOŁA PODSTAWOWA

 • język polski   mgr Beata Bendkowska
 • język polski, historia   mgr Małgorzata Dobrołowicz
 • język niemiecki  mgr  Agata Graf
 • język angielski  mgr  Magdalena Zaleska-Paszkowska
 • chemia, biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie  mgr  Iwona Szczepankowska
 • geografia, fizyka, przyroda mgr  Wioletta Burtowy
 • matematyka  mgr  Małgorzata Siarnik
 • wychowanie fizyczne  mgr  Piotr Jakubowski
 • religia  mgr  Anna Najman
 • historia, wiedza o społeczeństwie  mgr  Waldemar Pankiewicz
 • biblioteka szkolna  mgr  Jolanta Pankiewicz
 • świetlica szkolna  mgr  Karol Burzyński
 • plastyka, muzyka mgr  Marta Minkiewicz
 • pedagog, logopeda mgr Anna Kaźmierczak – Zielińska
 • logopedia  mgr  Ewa Lipska